แสนสิริ ร่วมมือ Google ประเทศไทย สนับสนุนความเท่าเทียมในองค์กร

แสนสิริ ร่วมมือ Google ประเทศไทย สนับสนุนความเท่าเทียมในองค์กร

“แสนสิริ” ร่วมมือ “Google ประเทศไทย” ประกาศจุดยืนผลักดันความเท่าเทียมในองค์กร และทุกซัพพลายเชน หวังเป็นแรงบันดาลใจให้เอกชนไทย สร้างบรรทัดฐานใหม่ที่พนักงานทุกคนเท่ากัน“แสนสิริ” บริษัทอสังหาฯ ชั้นนำของเมืองไทย ผนึก “Google ประเทศไทย”

 องค์กร Tech ระดับโลก ร่วมประกาศจุดยืนสนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายในประเทศไทย ครั้งแรกในเมืองไทย! กับการแชร์องค์ความรู้จากเทรนด์โลกเพื่อสร้าง Ecosystem ระบบนิเวศทางธุรกิจที่มีความเท่าเทียมในองค์กรและตลอดซัพพลายเชน ของ “แสนสิริ” และ “Google ประเทศไทย” หวังสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้บริษัทเอกชนในประเทศไทย ส่งเสริม ความเท่าเทียมในองค์กรที่พนักงานทุกคนเท่ากัน ตลอดจนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

เศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แสนสิริ เป็นองค์กรอสังหาริมทรัพย์ไทยรายแรกของประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายของพนักงานในองค์กร ตลอดจนขยายผลสู่ลูกค้า พันธมิตรและสังคมอย่าง ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม อาทิ การให้สวัสดิการและโอกาสการเติบโตในการทำงานแก่พนักงานทุกเพศสภาพ อย่างเท่าเทียม

การเสนอสินเชื่อบ้านแก่คู่รักทุกเพศครั้งแรกในไทย ฯลฯ เพราะเราตระหนักดีว่าการจะ สร้างการเปลี่ยนแปลงเรื่องความเท่าเทียมในทุกมิติ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในสังคมไทย จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากการผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ความเท่าเทียมไม่ใช่เพียงสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ เท่านั้นแต่รวมถึงการยอมรับความแตกต่างหลากหลายของคนทุกคนในเรื่องชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนา ฐานะทางสังคม และ Body Positivity ด้วย

“กิจกรรมร่วมกับ Google ประเทศไทย บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกในครั้งนี้ นับเป็นปรากฎการณ์สร้างความ เท่าเทียมผ่านระบบนิเวศทางธุรกิจและซัพพลายเชนครั้งสำคัญของประเทศ! แสนสิริและ Google

ประเทศไทย ไม่เพียงแต่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในบริบทบริษัทไทยและบริษัทระดับโลก 

เพื่อยกระดับการสนับสนุน ความเสมอภาคเท่าเทียมในองค์กรระหว่างกันเท่านั้น แต่ Google ประเทศไทย ยังจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อน สำคัญที่นำเทรนด์ระดับโลกเรื่องความเท่าเทียมในภาคธุรกิจไปขยายผลสู่หลากหลายบริษัท ในระบบนิเวศทางธุรกิจ ของ Google ประเทศไทย และอีกกว่า 300 บริษัทในทุกซัพพลายเชนของแสนสิริด้วย เราเชื่อว่า มีบริษัทใน ประเทศไทยอีกมากที่ต้องการส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมของพนักงานในองค์กร แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ซึ่งแสนสิริ และ Google ประเทศไทย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยสร้างองค์ความรู้และ แรงบันดาลใจให้บริษัทเอกชนไทย ร่วมสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่พนักงานทุกคนเท่ากัน ตลอดจนสร้างการเปลี่ยนแปลงเรื่องความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายในทุกมิติให้แก่สังคมไทยได้” เศรษฐา กล่าว

แจ็คกี้ หวาง Country Director, Google ประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “ที่ Google เราให้ความสำคัญกับการสร้างความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม มาเป็นเวลานาน และไม่เพียงแต่เป็นการเป็นการปฏิบัติภายในองค์กรเท่านั้น แต่ Google ยังพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจ

ว่าจะสามารถเข้าถึงและเอื้อประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานทุกๆ คนได้ Google ได้เล็งเห็นว่า แสนสิริ เป็นอีกหนึ่งองค์กร ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกันจึงเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ร่วมมือเริ่มทำจากสิ่งที่ทำอยู่นี้ไปสู่การสร้างการรับรู้ใน วงกว้างขึ้น เพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อมต่อสังคมมากขึ้น เพราะถึงแม้ว่า ปัจจุบัน เราจะตระหน้กดีว่าความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมนั้นสำคัญอย่างไร แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีความซับซ้อนอยู่ ซึ่งเราเห็นว่าหากองค์กร ต่างๆ สามารถปรับโครงสร้างและมีหลักการวางแผนในเรื่องนี้

เราก็จะสามารถพัฒนาและส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายรูปแบบ และวันนี้ถือเป็นก้าวแรกที่เราจะได้ร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ไปด้วยกันถึงแม้ว่าหนทางในการสร้างการรับรู้ในเรื่องนี้ยังอีกไกล แต่การที่ได้มาร่วมแบ่งปันความคิดและแลกเปลี่ยน มุมมองกันวันนี้ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในการขยายการรับรู้ที่ดี”

กิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ Google ประเทศไทย ได้เป็นองค์กรพันธมิตรระดับโลกลำดับที่ 3 ของแสนสิริ ในการส่งเสริม เรื่องความเท่าเทียมในเมืองไทย โดยก่อนหน้านี้ แสนสิริ ได้ผนึกกับยูนิลิเวอร์ (Unilever) และ ดีแทค (dtac) ภายใต้การสนับสนุนของ UNDP ประเทศไทย รวมถึงร่วมมือกับพันธมิตรธนาคารชั้นนำ 8 ธนาคาร เพื่อร่วมสร้าง จุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้แก่สังคมไทยภายใต้แคมเปญ “Live Equally เราเท่ากัน…ฉันเท่าเธอ” โดยระยะเวลา กว่า 6 ปีที่ผ่านมา แสนสิริ เป็นองค์กรผู้นำอสังหาริมทรัพย์ของประเทศที่มุ่งมั่นยืนหยัดส่งเสริมความเท่าเทียม และเปิดกว้างรับความหลากหลายอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยเป็น องค์กรแรกในไทย และ 1 ในกว่า 200 บริษัทชั้นนำทั่วโลก อาทิ ไมโครซอฟต์ กูเกิ้ล โคคา-โคล่า เน็ตฟลิกซ์ และไนกี้ ที่ได้ร่วมลงนามในสัญญา UN Global Standards of Conduct for Business ภายใต้การสนับสนุนของ UNDP ที่เปิดกว้างรับพนักงาน LGBTQ+ และส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียม

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป